Email: tuvankhachhang@dongaser.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔNG A
Địa chỉ VP: Lầu 3-4 NX-LP-TMDV1-13 The Manhattan Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, Tp.Thủ Đức
HOTLINE: | 0789.820.156
Gọi để nhận Tư vấn và Báo giá ngay

Dịch vụ của chúng tôi

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP

Ngày Đăng : 26/09/2017 - 11:41 AM

ĐMC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP THÀNH PHỐ QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

"Quy hoạch thoát nước thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 có tính đến biến đổi khí hậu" - IGIP và VIWASE là tư vấn kỹ thuật, Tổ chức GIZ Đức Chủ dự án. 

Dự án “Thoát nước và Chống ngập úng tại các Đô thị Quy mô vừa vùng Duyên hải Việt Nam Ứng phó với Biến đổi Khí hậu” do Tổ chức Hợp tác Phát triển ĐứcGIZ tài trợ được triển khai từ năm 2012. Mục tiêu chính của Dự án là nhằm “tăng cường năng lực của các cơ quan nhà nước và người dân khu vực đô thị ứng phó với tình trạng ngập úng ngày càng nghiêm trọng và thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Cũng nằm trong phạm vi Dự án này là hợp phần lập Quy hoạch Thoát nước Thành phố Quy Nhơn đến năm 2020 và Tầm nhìn đến năm 2050 có tính đến Biến đổiKhí hậu. 

Thành phố Quy Nhơn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội của Tỉnh Bình Định. Hệ thống thoát nước của Thành phố được hình từ thời Pháp thuộc và chế độ cũ, từng bước được mở rộng cải tạo theo sự phát triển của đô thị, tuy nhiên phần lớn các tuyến cống được xây dựng từ những năm 1990 trở lại đây. Năm 2007, Dự án Vệ sinh Môi trường các Thành phố Duyên hải – Tiểu Dự án Thành phố Quy Nhơn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ xây dựng hệ thống thoát nước mưa và hệ thống  thu  gom  nước  thải  tại  các  phường  nội  thành  (khu  trung  tâm thành  phố)  nhằm  giải quyết vấn đề ngập úng do mưa cho thành phố. 

cÔNG TY ĐÔNG A

KHẢO SÁT TUYẾN THOÁT NƯỚC THÀNH PHỐ

 

CÔNG TY ĐÔNG A

CỬA THOÁT NƯỚC

 

2. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU DỰ ÁN

A. QUAN ĐIỂM

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội; Quy hoạch sử dụng đất; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn đến năm 2020, là cơ sở để  Lập  quy  hoạch  thoát  nước  đến  năm  2020  vì  hiện  tại  chỉ  có  tài liệu  Quy  hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2020 đã được phê duyệt, Điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030 đang lập. Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050 nhằm giải quyết các tác động chính do biến đổi khí hậu gây ra liên quan đến ngập úng cụ thể là sự gia tăng về lượng mưa và mực nước biển dâng.

- Quy hoạch thoát nước thành phố Quy Nhơn phải hướng tới phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa và nước thải từ thu gom, chuyển tải đến xử lý cho từng lưu vực.  Quy  hoạch  thoát  nước  phải  góp  phần  giảm  thiểu  và  từng  bước  xóa bỏ  tình  trạng ngập  úng  tại  nội  thị  và  một  số  vùng  được  chọn  khác  trên  địa  bàn thành  phố  Quy Nhơn đến mức có thể. Quy hoạch được xây dựng dựa trên đánh giá tình hình hiện trạng và, nếu có, hệ thống thoát nước hiện trạng có tính đến ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung cho đôthị và khu công nghiệp, định hướng cho khu vực dân cư tập trung khác nhằm góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ môi trường, đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội.

B. MỤC TIÊU

- Thí điểm lập quy hoạch thoát nước có tính đến biến đổi khí hậuvà tầm nhìn đến năm 2050; 
- Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; 
- Cùng với Bộ Xây dựng chuẩn bị dự án thí điểm nhằm cải thiện khung pháp lý về thích ứng biến đổi khí hậu cho hệ thống thoát nước. 

CHỐNG NGẬP

BẢN ĐỒ ĐMC ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM

 

ĐMC CHỐNG NGẬP QUY NHƠN

CẢI TẠO HỒ PHÚ HÒA ĐỂ LÀM HỒ ĐIỀU HÒA

3. QUY MÔ VÀ GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

A. Quy mô 

Quy hoạch Thoát nước bao gồm lập quy hoạch hệ thống thoát nước mưa tuyến chính tại khu vực lập quy hoạch của Dự án phục vụ thu gom, dẫn và thoát nước mưa. Nước mưa được hiểu là lượng nước lớn trên bề mặt do mưa gây ra. Quy hoạch thoát nước chỉ tập trung vào các giải pháp chống ngập úng do mưa gây ra. Ngập lụt do sông và ven biển, vốn đòi hỏi các giải pháp xử lý khác, không nằm trong phạm vi Dự án. Quy hoạch hệ thống thoát nước có tính đến ảnh hưởng nước tràn ngược do mực nước biển và mực nước sông lên cao. 

Dự án sẽ tập trung vào hệ thống thoát nước tuyến chính của trung tâm thành phố (khu nội thị) (Khu vực 1) và khu quy hoạch mới (khu mở rộng) (Khu vực 2). Hai vùng này được xác định như sau:

Khu vực 1: Rà soát kiểm tra lại hệ thống hiện trạng của khu trung tâm thành phố và cụ thể tính cho trường hợp ứng phó với biến đổi khí hậu. Khu vực này có mật độ xây dựng cao. Khu vực 1 bao gồm các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung,Nguyễn Văn Cừ, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Thị Nại, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hải Cảng, Ngô Mây và Đống Đa. Diện tích của khu vực này vào khoảng 1.655 ha (bao gồm diện tích khu vực Núi Bà Hỏa) với dân số là 186.675 người; 

Khu vực 2: bao gồm hai tiểu khu thuộc Phường Nhơn Bình và NhơnPhú, được ngăn cách bởi các con sông. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng của Sông Hà Thanh và Sông Kôn. Diện tích khu vực vào khoảng 760 ha, với số dân 31.265 người (chiếm khoảng 80% dân số cả 2 phường. 

ĐÔNG A
Khái toán phương án xây dựng trạm bơm ở giai đoạn 2
đông a
Khái toán phương án nâng nền ở giai đoạn 2

B. Giai đoạn quy hoạch 

- 2020: Xây dựng quy hoạch thoát nước hệ thống tuyến cống chính thu gom và thoát nước mưa trong khu vực lập quy hoạch. Chưa bao gồm các tác độngcủa biến đổi khí hậu. Chủ yêu phát huy hệ thống thoát nước cũ, và cải tạo các cấu thành trong hệ thống để đạt hiệu quả tốt.
- 2050: Xây dựng quy hoạch thoát nước hệ thống tuyến cống chính thu gom và thoát nước mưa trong khu vực lập quy hoạch có tính toán đến tác động của biến đổi khí hậu tầm nhìn đến 2050. Có tính đến các tác động của biến đổi khí hậu với tầm nhìn đến năm 2050 liên quan đến mực nước biển dâng và ảnh hưởng đối với lượng mưa. Đưa ra các phương án quy hoạch như nâng nền hoặc xây dựng trạm bơm công suất lớn để thoát nước. Ngoài ra còn sử dụng kết hợp với nhiều phương pháp khác và tận dụng tối đa hệ thống thoát nước đang có, quy hoạch thêm các cụm thoát, hồ điều hòa,...

Môi trường Đông A

Các hệ thống quy hoạch ở bước 2, giai đoạn 2

C. Mục đích 

- Cải thiện hệ thống thoát nước mưa hiện có hoặc hệ thống dự kiến: hệ thống thoát nước tuyến chính trong khu vực quy hoạch; 
- Các biện pháp ứng phó hướng đến giải quyết các tác động về mặtthủy văn biến đổi khí  hậu  gây  ra  cho  các  hệ  thống  thoát nước  mưa  đô  thị  hiện  có  hoặc  dự  kiến  và được thiết kế mang tính linh hoạt hơn nhằm dễ dàng thích nghi với hiện tượng gia tăng dòng chảy và tác động của mực nước biển dâng (MNBD) trong tương lai. Các biện pháp này phù hợp để triển khai trong quá trình quy hoạch phát triển đô thị mới cùng với tái phát triển đô thị, hoặc khi chỉnh trang hạ tầng đôthị hiện có. Các biện pháp này cần được nhà nước đầu tư cũng như những đóng góp từ phía các cá nhân và cộng đồng. 

Công ty đông a

Mặt cắt dự án thoát nước TP. Quy Nhơn

 

CÔNG TY ĐÔNG A ?

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đông A với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao đã cùng thực hiện việc khảo sát, lấy mẫu quan trắc đánh giá ĐMC này và bảo vệ thành công. Các nội dung được đánh giá, tính toán và xây dựng trên cơ sở mô hình hóa, các công cụ hiện đại nhất như GIS, Viễn Thám, ... cũng được sử dụng để xây dựng bộ dữ liệu cơ sở, bản đồ hiện trạng, bản đồ để phục vụ đánh giá ĐMC.

 

Liên hệ với Công ty chúng tôi để được báo ngay giá tốt nhất và tư vấn nhiệt tình qua số điện thoại hotline: Kỹ thuật viên_ 0888. 81 06 81 hoặc địa chỉ bên dưới.

 

  •  

hủy hàng

 

 
 
 

 Các tin khác

Hotline: 0789.820.156
Chỉ đường Zalo Zalo: 0789.820.156 SMS: 0789.820.156