Email: tuvankhachhang@dongaser.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔNG A
Địa chỉ VP: Lầu 3-4 NX-LP-TMDV1-13 The Manhattan Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, Tp.Thủ Đức
HOTLINE: | 0789.820.156
Gọi để nhận Tư vấn và Báo giá ngay

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TÔI

Ngày Đăng : 28/09/2017 - 11:49 AM
Công ty tư vấn môi trường của chúng tôi chuyên thực hiện các hồ sơ môi..

THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 08/09/2017 - 9:58 PM
Thủ tục môi trường cho doanh nghiệp sắp hoạt động và đang hoạt động

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 09/09/2017 - 12:59 PM
Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là việc xem xét các ảnh hưởng qua..

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 09/09/2017 - 1:24 PM
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt..

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Ngày Đăng : 09/09/2017 - 1:41 PM
Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho doanh nghiệp đã và đang đi vào..

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Ngày Đăng : 09/09/2017 - 1:54 PM
Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là văn bản pháp lý mà doanh nghiệp cần..

LẬP SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ngày Đăng : 09/09/2017 - 2:14 PM
Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp có..

BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Ngày Đăng : 08/09/2017 - 10:35 PM
Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC DỰ ÁN CHỐNG NGẬP

Ngày Đăng : 26/09/2017 - 11:41 AM
Công ty Đông A chuyên tư vấn môi trường, các thủ tục môi trường, công nghệ..
Hotline: 0789.820.156
Chỉ đường Zalo Zalo: 0789.820.156 SMS: 0789.820.156