Email: tuvankhachhang@dongaser.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔNG A
Địa chỉ VP: S901 Khu Vinhome Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
HOTLINE: | 0888 81 06 81
Gọi để nhận Tư vấn và Báo giá ngay

XỬ LÝ CHẤT THẢI

Xử lý chất thải y tế

Ngày Đăng : 18/04/2020 - 4:17 PM
Chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sơ y tế, bao gồm..

Xử lý chất thải nguy hại

Ngày Đăng : 20/12/2019 - 3:18 PM
Công ty CP Dịch Vụ Đông A tự hào là 1 trong các đơn vị tư vấn môi trường..

Tiêu hủy thực phẩm chức năng hết hạn

Ngày Đăng : 14/11/2019 - 4:41 PM
Thực phẩm chức năng hết hạn sử dụng nếu phân phối ra thị trường sẽ..

XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG

Ngày Đăng : 14/11/2019 - 4:30 PM
Chất thải công nghiệp là phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh hay sinh..

NĂNG LỰC NHÀ MÁY XỬ LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Ngày Đăng : 27/09/2017 - 12:23 PM
Công ty Cổ phần Đông A chuyên thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, tiêu hủy..

XỬ LÝ BÙN THẢI NGUY HẠI, BÙN CÔNG NGHIỆP

Ngày Đăng : 31/08/2017 - 10:36 PM
Xử lý bùn thải nguy hại, bùn công nghiệp, bùn thải từ hệ thống xử lý..

THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Ngày Đăng : 31/08/2017 - 9:56 PM
Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp trong quá trình sản xuất, rác..

THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Ngày Đăng : 30/08/2017 - 10:18 PM
Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế

THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Ngày Đăng : 30/08/2017 - 9:22 PM
Thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại, rác công nghiệp, rác thải sinh..

THU GOM, VẬN CHUYỂN XÀ BẦN, RÁC XÂY DỰNG

Ngày Đăng : 31/08/2017 - 2:46 PM
Thu gom, vận chuyển, xử lý xà bần, rác thải xây dựng từ các công trình, rác..
G�i �i�n
SMS
Ch� ���ng